محتوای کارگاه :


1.  آشنایی با اجزای مختلف یک مقاله

2.  آموزش جزء به جزء مطالب قابل ارائه در بخش های Introduction & Abstract

3.  آموزش نحوه ی تنظیم مطالب و تعیین حجم مناسب داده های قابل گزارش در مقاله

4.  آموزش مهارت    Preparing a Grammatically-Structured Manuscript  

5.  آشنایی با روش های مختلف مرجع نویسی

6.  آموزش گام به گام ارسال و ثبت مقالات در ژورنال

7.  آشنایی با نحوه ی ارتباطات علمی

8.  چگونگی پاسخ به نظرات داوران به منظور افزایش شانس پذیرش مقالات

9.    توضیحات و تکنیک های تکمیلی


مدت دوره: 15 ساعت

هزینه دوره:  دانشجویان  70  هزار تومان 

زمان برگزاری: با هماهنگی دانشجویان

ساعت:  : 

شماره تلفن تماس: 33915332

شروع دوره:  پس از تکمیل ظرفیت


شماره حساب آموزش های آزاد: 2177180237007 بانک ملی

                      شماره کارت: 6037991899661684

(درآمد های اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان)


لطفا پس از واریز هزینه کارگاه اسکن فیش مبلغ واریزی را به ایمیل openlearn@of.iut.ac.irارسال فرمایید و اصل فیش را در زمان کارگاه تحویل دهید.