خبرهای سایت

برگزاری دوره مکالمه زبان انگلیسی

 
عکس مدير سايت
برگزاری دوره مکالمه زبان انگلیسی
از مدير سايت در چهارشنبه، 2 دی 1394، 9:56 صبح
 

برگزاری دوره مکالمه زبان انگلیسی  توسط  آقای دکتر دیباج  از 6 دی ماه در مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد