خبرهای سایت

گروه A1.2 زبان آلمانی

 
عکس مدير سايت
گروه A1.2 زبان آلمانی
از مدير سايت در شنبه، 24 بهمن 1394، 4:30 عصر
 

این گروه روزهای چهارشنبه    16:30 - 13:30 در مرکز آموزش های آزاد برگزار می گردد. شروع دوره از 28 بهمن ماه می باشد.