خبرهای سایت

برگزاری دوره جدید آموزش نرم افزار SAS

 
عکس مدير سايت
برگزاری دوره جدید آموزش نرم افزار SAS
از مدير سايت در یکشنبه، 5 اردیبهشت 1395، 9:14 صبح
 

 این دوره در 30 ساعت و با هزینه 150 هزارتومان برگزار می شود. جلسه هماهنگی دوره روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه ساعت 14 در کلاس 8 مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد می باشد.