خبرهای سایت

برگزاری دوره آموزش زبان فرانسه در مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

 
عکس مدير سايت
برگزاری دوره آموزش زبان فرانسه در مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
از مدير سايت در چهارشنبه، 6 مرداد 1395، 1:29 عصر
 

جلسه هماهنگی و تعیین سطح دوره آموزش زبان فرانسه روز 20 مرداد ساعت 9 صبح در مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد . هزینه دوره 150 هزارتومان برای 30 ساعت آموزشی می باشد