خبرهای سایت

تعیین سطح دوره فشرده آموزش زبان انگلیسی

 
عکس مدير سايت
تعیین سطح دوره فشرده آموزش زبان انگلیسی
از مدير سايت در چهارشنبه، 31 شهریور 1395، 7:39 صبح
 

تعیین سطح این دوره ها روز چهارشنبه 6/31 از ساعت 9 الی 12 در مرکز آموزش آزاد دایر است.