خبرهای سایت

کارگاه آموزش مقاله نویسی

 
عکس مدير سايت
کارگاه آموزش مقاله نویسی
از مدير سايت در چهارشنبه، 21 مهر 1395، 12:19 عصر
 

این دوره روزهای شنبه دوشنبه از ساعت 15 - 18 از تاریخ 26 مهرماه تشکیل می گردد.