خبرهای سایت

دوره جدید آمادگی آزمون IELTS

 
عکس مدير سايت
دوره جدید آمادگی آزمون IELTS
از مدير سايت در چهارشنبه، 1 دی 1395، 9:34 عصر
 

جلسه هماهنگی و تعیین سطح  دوره جدید آمادگی آزمون IELTS روز شنبه چهارم دیماه ساعت 15 در مرکز آموز ش های الکترونیکی و آزاد تشکیل میگردد.