خبرهای سایت

دوره آموزشی نرم افزار SOLIDWORK

 
عکس مدير سايت
دوره آموزشی نرم افزار SOLIDWORK
از مدير سايت در چهارشنبه، 8 دی 1395، 4:27 عصر
 

این دوره از نیمه بهمن ماه تشکیل می شود. متقاضیان ضمن مطالعه محتوای دوره در سایت پیش ثبت نام نمایند.