خبرهای سایت

کارگاه آشنایی با سازه های هوایی

 
عکس مدير سايت
کارگاه آشنایی با سازه های هوایی
از مدير سايت در یکشنبه، 27 فروردین 1396، 11:18 صبح
 

کارگاه آشنایی با سازه های هوایی در حال ثبت نام است. (9 ساعت 65 هزار تومان). علاقه مندان پس از ورود به  سایت آموزش های آزاد قسمتهای دوره های فعال و سپس نرم افزارهای تخصصی وارد و پیش ثبت نام نمایند.