خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

Page: 1 2 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
برگزاری دوره آمادگی آزمون MSRT، TOLIMO، MCHE Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 15 Esfand 1396, 9:26 AM
دوره مکالمه سطح یک یک Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 14 Esfand 1396, 2:26 PM
برگزاری دوره Free discussiion Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 8 Esfand 1396, 11:34 AM
برگزاری دوره فن ترجمه در مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 8 Esfand 1396, 8:49 AM
برگزاری دوره TOEFL Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 7 Esfand 1396, 10:03 AM
آموزش مکالمه زبان انگلیسی سطح یک Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 5 Esfand 1396, 1:36 PM
برگزاری سطح دو آموزش مکالمه زبان انگلیسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 5 Esfand 1396, 1:28 PM
برگزاری سطح A2.1 در مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 5 Esfand 1396, 1:24 PM
برگزاری دوره آموزش زبان انگلیسی سطح 3 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 5 Esfand 1396, 11:56 AM
برگزاری سطح 2 زبان انگلیسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 5 Esfand 1396, 11:54 AM
برگزاری کارگاه مقاله نویسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 28 Bahman 1396, 1:43 PM
برگزاری آموزش زبان آلمانی سطح A2.1 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 28 Bahman 1396, 11:39 AM
برگزاری دوره فن ترجمه Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 28 Bahman 1396, 9:54 AM
برگزاری دوره آموزش زبان انگلیسی سطح یک Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 24 Bahman 1396, 10:12 AM
برگزاری دوره آشنایی با روش های سنتز نانو مواد Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 1 Bahman 1396, 10:48 AM
برگزاری دوره زبان ویژه آزمون کارشناسی ارشد Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 21 Azar 1396, 8:21 AM
عدم برگزاری دوره فن ترجمه Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 30 Aban 1396, 9:00 AM
برگزاری دوره آموزش زبان فرانسه Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 30 Mehr 1396, 10:18 AM
برگزاری دوره فن ترجمه سطح یک Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 30 Mehr 1396, 10:06 AM
برگزاری دوره آموزش زبان فرانسه Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 23 Mehr 1396, 5:44 AM
آموزش جامع گرامر Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 16 Mehr 1396, 11:24 AM
برگزاری دوره آمادگی TOEFL گروه 2 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 3 Mehr 1396, 9:56 AM
برگزاری دوره آمادگی آزمون TOEFL Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 21 Shahrivar 1396, 1:32 PM
برگزاری دوره مکالمه زبان انگلیسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 21 Shahrivar 1396, 1:26 PM
برگزاری دوره آمادگی آزمون GRE Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 21 Shahrivar 1396, 1:14 PM
برگزاری دوره آمادگی آزمون MSRT ، MCHE، TOLIMO Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 21 Shahrivar 1396, 1:10 PM
برگزاری دوره آموزشی MATLAB Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 20 Khordad 1396, 8:56 AM
برگزاری دوره کارگاه مقاله نویسی و ثبت اختراع Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 25 Ordibehesht 1396, 8:21 AM
جلسه هماهنگی کلاس publisher Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 12 Ordibehesht 1396, 12:36 PM
برگزاری دوره مقدماتی زبان آلمانی سطح A1.1 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 9 Ordibehesht 1396, 10:16 AM
برگزاری دوره MSRT ، TOlimo و ... Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 9 Ordibehesht 1396, 10:05 AM
برگزاری دوره MSRT Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 2 Ordibehesht 1396, 11:50 AM
برگزاری دوره Publisher Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 30 Farvardin 1396, 4:22 PM
کارگاه آشنایی با سازه های هوایی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 27 Farvardin 1396, 11:18 AM
برگزاری دوره آموزش مقدماتی ABAQUS Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 27 Farvardin 1396, 10:23 AM
تندخوانی، مطالعه موفق و تقویت حافظه Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 23 Farvardin 1396, 2:22 PM
برگزاری دوره مکالمه زبان انگلیسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 20 Farvardin 1396, 10:30 AM
برگزاری دوره آلمانی سطح A1.1 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 19 Farvardin 1396, 6:32 PM
برگزاری دوره آلمانی سطح A1.2 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 19 Farvardin 1396, 6:14 PM
برگزاری دوره آمادگی آزمون MSRT و TOLIMO Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 9 Esfand 1395, 8:51 AM
عدم برگزاری کلاس آباکوس Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 20 Bahman 1395, 10:43 AM
برگزاری دوره های فشرده زبان انگلیسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 16 Bahman 1395, 3:01 PM
برگزاری جلسه معارفه دوره تخصصی تعمیر PC و LAPTOP Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 10 Bahman 1395, 10:00 AM
جلسه معارفه دوره تخصصی لب تاب Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 6 Bahman 1395, 10:25 AM
برگزاری دوره ABAQUS Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 25 Dey 1395, 9:22 AM
برگزاری دوره بازرسی چشمی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 11 Dey 1395, 3:21 PM
دوره های فشرده زبان انگلیسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 8 Dey 1395, 4:35 PM
دوره آموزشی نرم افزار SOLIDWORK Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 8 Dey 1395, 4:27 PM
جلسه معارفه و هماهنگی دوره تعمیر لپ تاب Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 8 Dey 1395, 10:19 AM
تعیین سطح دوره های فشرده زبان انگلیسی ترم زمستان Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 4 Dey 1395, 10:23 AM
دوره جدید آمادگی آزمون IELTS Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 1 Dey 1395, 9:34 PM
دوره نکات و تست کنکور ارشد و دکتری Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 1 Dey 1395, 9:30 PM
دوره جدید آموزش زبان آلمانی سطح A2.1 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 1 Dey 1395, 9:27 PM
تعمیرات سخت افزار PC & LAPTOP مقدماتی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 21 Azar 1395, 4:11 PM
دوره جدید آمادگی آزمون IELTS Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 15 Azar 1395, 10:01 AM
جلسه هماهنگی آموزش زبان آلمانی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 13 Azar 1395, 1:34 PM
کارگاه استعداد تحصیلی GMAT Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 7 Azar 1395, 11:32 AM
برگزاری دوره زبان کنکور دکتری Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 3 Azar 1395, 12:53 PM
آموزش زبان آلمانی سطح A2.1 و A1.1 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 1 Azar 1395, 2:54 PM
برکزاری کارگاه گیاهان دارویی در طب سنتی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 22 Aban 1395, 11:49 AM
آموزش نرم افزار CATIA مقدماتی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 19 Aban 1395, 4:22 AM
آموزش نرم افزار FORTRAN Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 10 Aban 1395, 1:11 PM
آموزش مقدماتی نرم افزار تحلیل دینامیکی - سینماتیکی MSC ADAMS VIEW Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 8 Aban 1395, 10:45 AM
برگزاری دوره TOEFL Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 28 Mehr 1395, 8:05 AM
کارگاه آموزش مقاله نویسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 21 Mehr 1395, 12:19 PM
برگزاری دوره Matlab Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 19 Mehr 1395, 2:00 PM
آموزش جامع گرامر Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 19 Mehr 1395, 1:56 PM
برگزاری دوره مکالمه Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 18 Mehr 1395, 9:30 AM
برگزاری دوره های تخصصی نرم افزار Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 12 Mehr 1395, 12:47 PM
برگزاری دوره آمادگی آزمون IELTS Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 10 Mehr 1395, 1:12 PM
دوره مکالمه زبان انگلیسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 10 Mehr 1395, 12:09 PM
برگزاری دوره آمادگی آزمون GRE Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 5 Mehr 1395, 3:58 PM
آموزش زبان آلمانی سطح A1.2 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 31 Shahrivar 1395, 7:43 AM
تعیین سطح دوره فشرده آموزش زبان انگلیسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 31 Shahrivar 1395, 7:39 AM
برگزاری دوره زبان انگلیسی سطح 3 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 27 Shahrivar 1395, 1:04 PM
برگزاره دوره فشرده آموزش زبان انگلیسی سطح 2 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 27 Shahrivar 1395, 1:02 PM
برگزاری کارگاه طیف سنجی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 27 Mordad 1395, 2:07 PM
برگزاری دوره آموزش زبان فرانسه در مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 6 Mordad 1395, 1:29 PM
دوره فشرده مکالمه زبان انگلیسی سطح مبتدی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 30 Tir 1395, 7:01 PM
برگزاری دوره IELTS در مرکز آموزش آزاد Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 26 Tir 1395, 1:17 PM
برگزاری آموزش زبان آلمانی در سطح مبتدی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 19 Tir 1395, 2:15 PM
برگزاری دوره های زبان در مرکز آموزشهای آزاد Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 19 Tir 1395, 2:13 PM
برگزاری دوره GRE Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 8 Tir 1395, 11:21 AM
برگزاری دوره TOEFL و Pre TOEFL Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 8 Tir 1395, 10:09 AM
برگزاری دوره های زبان انگلیسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 8 Tir 1395, 8:36 AM
برگزاری دوره IELTS Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 8 Tir 1395, 8:28 AM
دوره های زبان ترم تابستان Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 5 Tir 1395, 1:08 PM
شروع ترم جدید دوره آلمانی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 31 Khordad 1395, 12:32 PM
برگزاری دوره MSRT Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 26 Khordad 1395, 8:50 AM
آغاز دوره زبان کودکان Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 22 Khordad 1395, 10:39 AM
آموزش نرم افزار MATLAB Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 12 Khordad 1395, 4:43 PM
برگزاری دوره فشرده مکالکه زبان انگلیسی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 12 Khordad 1395, 4:35 PM
برگزاری دوره آموزشی زبان کودکان در تابستان Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Tuesday, 28 Ordibehesht 1395, 11:38 AM
اطلاع رسانی برگزاری دوره ها در کانال تلگرام IUTOpenLearn Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Thursday, 16 Ordibehesht 1395, 9:12 PM
برگزاری دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS 10.3.1 Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 8 Ordibehesht 1395, 9:47 AM
برگزاری دوره جدید آموزش نرم افزار SAS Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 5 Ordibehesht 1395, 9:14 AM
برگزاری دوره IELTS Essay Writting Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Saturday, 28 Farvardin 1395, 2:13 PM
برگزاری دوره مدلسازی فرآیندها با شبکه عصبی در MATLAB Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Sunday, 22 Farvardin 1395, 9:17 AM
برگزاری کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Wednesday, 12 Esfand 1394, 11:19 PM
برگزاری دوره آموزش مقدماتی MATLAB Picture of مدير سايت مدير سايت 0 مدير سايت
Monday, 10 Esfand 1394, 3:24 PM
Page: 1 2 ()