خبرهای سایت

برگزاری دوره آمادگی آزمون IELTS

 
Picture of مسئول سایت
برگزاری دوره آمادگی آزمون IELTS
by مسئول سایت - Tuesday, 2 February 2016, 3:05 PM
 

دوره  آمادگی آزمون  IELTS روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 13:30-16:30 برگزار می گردد. علاقه مندان در سایت پیش نام انجام دهند. شروع دوره از روز 24 بهمن ماه می باشد.