دوره های آموزش آزاد

  

دوره های در حال برگزاری

نام دوره 

 زمان برگزاری 

مدرس


 اطلاعات بیشتر  


ثبت نام


 دوره توانمند سازی زبان انگلیسی

در حال ثبت نام    

 

h
لینک ثبت نام دوره آموزشی زبان سطوح Headway

در حال ثبت نام   اقای سرخی 

 

لل
لینک ثبت نام کارگاه بازارچه خلاقیت

در حال ثبت نام   اقای قلی پور 

 

لللینک ثبت نام کارگاه مدیریت تغییر 

در حال ثبت نام   اقای احمدی اکرام 

 

نتلینک ثبت نام دوره آمادگی آزمون تولیمو 

در حال ثبت نام   اقای نوری 

 

ئولینک ثبت نام دوره رباتیک کودکان 

در حال ثبت نام   خانم ربانی 

 

DFdfلینک ثبت نام دوره اسکرچ کودکان 

در حال ثبت نام  خانم ربانی  

 

dsلینک ثبت نام دوره آموزش زبان انگلیسی 

در حال ثبت نام    

 

dلینک ثبت نام


  

دوره های انجام شده 

نام دوره 

 زمان برگزاری 

مدرس


 اطلاعات بیشتر   انجام تغییرات و تغذیه ورزشی با هدف افزایش وزن

25 اسفند 1400         
  بررسی راهکارها یالوم در کاهش اضطراب مرگ و پوچی

21 بهمن 1400      دکتر آروین آذرگین       
  کارگاه آموزشی تخصصی price action and gann  

25 بهمن 1400    استاد عابدی       
دوره آشنایی با ضوابط کنترل ارتعاش در سازه های فولادی
  
30 بهمن 1400 دکتر موحدیان عطار   دوره کارگاه علمی آموزشی تغذیه ورزشی  

5 آبان 1400       دکتر بانوانی                             دوره امنیت در فضای مجازی و جلوگیری از آسیب های آن          

17 آبان 1400   
 
  
 آخرین تغییر: شنبه، 1 مهر 1402، 11:25 صبح