آدرس وتلفن

دفتر مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد :
33915333

33913668

 

ریاست مرکز: دکتر بشیر موحدیان عطار 

HEAD@of.iut.ac.ir

پيش شماره اصفهان:031

دورنما :

33915331

آموزش مركز (سامانه گلستان):

33915320

پشتيباني فنی:

33915321

مسئول کلاس آنلاین:

33915326

 

 دفترتلفن الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان:

http://phonebook.iut.ac.ir

در كنار تلفن هاي دفتر مركز،‌براي ارتباط با رياست مركز مي توانيد از آدرس الكترونيكي HEAD@of.iut.ac.ir استفاده كنيد.

تلفن های ضروری اداره کل آموزش:

دفتر اداره آموزش33912305 فاکس33912310
 انتقال و مهمان33912352 بایگانی فارغ التحصیلی33912313
 پذیرش وتسویه حساب   33912356
 ثبت نام 33912309
 سرپرست اداره خدمات آموزشی 33912355
 سرپرست اداره فارغ التحصیلی 33912315
شهریه 33912338
 شورا وکمسیون موارد خاص 33912361
 فراغت از تحصیل-صدورتائیدیه تحصیلی  33912354
 فراغت از تحصیل-صدور ریز نمرات 33912311
 فراغت از تحصیل-صدور گواهینامه موقت 33912362  اشتغال به تحصیل وصورتجلسه فارغ التحصیل 3912316
 نظام وظیفه 33912353
 نمرات-امتحانات 33912360مركزآموزش هاي الكترونيكي و آزاد

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 17 تیر 1399، 10:56 صبح