محتوای کارگاه :

1. تحلیل و اجزای مطالعه

2.  رویکردها، روش ها و ابزارهای مطالعه و بررسی آنها

3.  مطالعه سریع و اثربخش

4.  باور در حوزه مطالعه

5. علل و عوامل کندخوانی و برطرف کردن این عوامل

6. تندخوانی

7. تشخیص بهترین و بدترین زمان برای مطالعه هر شخص (ساعت زیستی بدن)

8. تشخیص شیوه تخصصی یادگیری شخصی

9. تشخیص عادت های مطالعه و بررسی شرایط مطالعه

10. اصل توجه و دقت در مطالعه (اصل انگیزشی)

11. تقویت عضلات چشم (ورزش چشم)

12. تحلیل حافظه و انواع متدهای یادگیری

13. نقشه کشی ذهنی (mind map)

14. سیستم 12 مرحله ای حافظه

15. حافظه در مطالعه

16. بررسی تغذیه؛ ورزش و خواب در عملکرد حافظه

17. عوامل اضطراب و تاثیر آن بر روی حافظه و مطالعه

18. بهبود حافظه کوتاه مدت و تقویت حافظه، تند خوانی، یادگیری

19. تمرینات تخصصی تمرکز حواس جهت مطالعه مناسب 


مدت دوره: 24 ساعت (هشت جلسه سه ساعته)

هزینه دوره:  دانشجویان  130  هزار تومان 

ارائه دوره توسط استاد ترابی (برگزار کننده بیش از 30 دوره تندخوانی)

زمان برگزاری: یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت:  : 16 - 19

شماره تلفن تماس: 33915332

حد نصاب تشکیل دوره: 30 نفر

مهلت ثبت نام:  نیمه دوم مهرماه

در صورت تمایل در سایت پیش ثبت نام کنید تا اطلاعیه های بعدی به شما ایمیل شود.

شماره حساب آموزش های آزاد: 2177180237007 بانک ملی

                      شماره کارت: 6037991899661684

(درآمد های اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان)


در صورت تمایل در سایت پیش ثبت نام کنید تا اطلاعیه های بعدی به شما ایمیل شود.