خبرهای سایت

برگزاری دوره آموزشی زبان کودکان در تابستان

 
عکس مدير سايت
برگزاری دوره آموزشی زبان کودکان در تابستان
از مدير سايت در سه‌شنبه، 28 اردیبهشت 1395، 11:38 صبح
 

زمان تعیین سطح و هماهنگی کلاس زبان کودکان روز دوشنبه 10 خرداد و چهاشنبه 12 خرداد از ساعت 14 لغایت 16می باشد.