خبرهای سایت

برگزاری دوره های تخصصی نرم افزار

 
عکس مدير سايت
برگزاری دوره های تخصصی نرم افزار
از مدير سايت در دوشنبه، 12 مهر 1395، 12:47 عصر
 

جهت تشکیل دوره ها در سایت پیش ثبت نام انجام دهید تا از پس از بحدنصاب رسیدن جلسه هماهنگی تشکیل شود. محتوای دوره ها در سایت قابل مشاهده می باشد.