خبرهای سایت

جلسه معارفه و هماهنگی دوره تعمیر لپ تاب

 
عکس مدير سايت
جلسه معارفه و هماهنگی دوره تعمیر لپ تاب
از مدير سايت در چهارشنبه، 8 دی 1395، 10:19 صبح
 

جلسه معارفه وهماهنگی دوره تعمیر لب تاپ روز پنج شنبه  چهاردهم بهمن ماه ساعت نه صبح می باشد. علاقه مندان در سایت پیش ثبت نام نمایند