خبرهای سایت

برگزاری دوره آمادگی آزمون MSRT و TOLIMO

 
عکس مدير سايت
برگزاری دوره آمادگی آزمون MSRT و TOLIMO
از مدير سايت در دوشنبه، 9 اسفند 1395، 8:51 صبح
 

متقاضیان در سایت ثبت نام نمایند. در صورت بحد نصاب رسیدن این دوره از چهاردهم اسفند ماه برگزار می گردد.