خبرهای سایت

برگزاری دوره american engilish files2

 
عکس مدير سايت
برگزاری دوره american engilish files2
از مدير سايت در یکشنبه، 14 ژوئیه 2019، 11:50
 

طبق درخواست دانشجویان این دوره به روزهای یکشنبه سه شنبه ساعت 14 - 18 تغییر یافته است. شروع دوره از روز 25 تیرماه ساعت 14 می باشد. علاقه مندان نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند.